Ivar Selmer-Olsen
© Berit Gåsbakk

Ivar Selmer-Olsen