Tora Ørdal Mikkelborg
© Foto: © Kjell Ruben/Palookaville

Tora Ørdal Mikkelborg