Trygve Riiser Gundersen
© Foto: Siv Dolmen

Trygve Riiser Gundersen