Joar Skrede
© Norsk institutt for kulturminneforskning

Joar Skrede