Lissa Rankin

 

Lissa Rankin er lege, forfatter, foredragsholder og kunstner og grunnlegger av OwningPink.com, et mye besøkt nettsted for helse og velvære, og også av The Whole Health Medicine Institute, et opplæringsprogram for leger og helsearbeidere. Hun er glødende opptatt av hva som gjør folk friske og hva som gjør dem utsatt for sykdom. Hun forsker på hvordan leger kan ta bedre vare på pasientene, og på hvordan pasientene kan ta bedre vare på seg selv. Hennes mål er å helbrede helsevesenet, hjelpe pasientene til å innta en mer aktiv rolle i arbeidet med å bli friske, oppsøke innfødte kulturer for å lære om alternative former for helbredelse, og oppmuntre helsevesenet til å akseptere og legge til rette for slike mirakler i stedet for å avvise dem. Hun er også opptatt av å påvise hvordan åndelig vekst kan føre til fysisk helbredelse, og hvordan det å vekke den kollektive bevisstheten helbreder oss alle.

Viser 1 - 3 av 3